- Π.Ε.Τ.Ε.Τ. - https://petet.org.gr/pages -

ΤΡΟΦΟΦΑΡΜΑΚΑ –NUTRACEUTICALS ‘ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Η ΠΕΤΕΤ ενημερώνει τα μέλη της για την εκδήλωση του Παρατηρητηρίου Οξειδωτικού Στρες στα πλαισια της ΔΕΤΡΟΠ,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Παρατηρητηρίου Οξειδωτικού Στρες διοργανώνει την εκδήλωση με θέμα : ΤΡΟΦΟΦΑΡΜΑΚΑ –NUTRACEUTICALS   Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ   

στα Πλαίσια της Διεθνούς  Έκθεσης Τροφίμων και Ποτών DETROP 2015 στη Θεσσαλονίκη
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28.02.2015καιώρα 14:00 στο Συνεδριακό Κέντρο ‘ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ’ Αίθουσα C’ Περίπτερο 8 της Δ.Ε.Θ. Παρακαλούμε να μας τιμήσετε με την παρουσία σας και να κοινοποιήσετε την επισυναπτόμενη πρόσκληση – πρόγραμμα σε φίλους και γνωστούς.
Ευελπιστούμε ότι με την στήριξη σας θα τύχει επιτυχίας και αυτή μας η εκδήλωση , όπως συνέβη και με τις προηγούμενες.
Ο Πρόεδρος Απόστολος Κυριτσάκης
Η Γραμματέας Σοφία Μπιτλόγλου

Για να δείτ το πρόγραμμα πατήστε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΟΦΟΡΑΡΜΑΚΑ-Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ DETROP F 2015 (1) [1]

Για να κατβάσετε πρόσκληση πατηστε ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ DETROP 2015 F (3) [2]