- Π.Ε.Τ.Ε.Τ. - https://petet.org.gr/pages -

Νέα διοίκηση της Πανελλήνιας Ένωσης ΤΕχνολόγων Τροφίμων για την περίοδο 2015-2017.

Σήμερα Τετάρτη 8/4/2015 συνήλθε στην Αθήνα  το νέο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΤΕΤ και εξέλεξε ομόφωνα το νέο προεδρείο.

Πρόεδρος της ένωσης, Ιωάννης Σμαρνάκης

Αντιπρόεδρος,  Μιχάλης Ορεστίδης

Γ.Γραμματέας, Μαρίνα Πούλιου

Ταμίας, Ελευθερία Ευδαίμων

Ε.Γραμματέας, Αικατερίνη Ρέτση (υπ.επικοινωνίας)

Μέλη του συμβουλίου: Ζαφειριάδης Θωμάς, Κακός Ιωάννης, Γκιώνης Νικόλαος, Μεταξά Λουκία.

Υπεύθυνος της επιστημονικής επιτροπής ορίστηκε ο Θωμάς Ζαφειριάδης.

To συμβούλιο αποδέχθηκε να συνεχίσουν να εκπροσωπούν την ΠΕΤΕΤ στην Διεθνή ένωση τεχνολόγων τροφίμων (IUFoST) η κυρία Ευσταθία Τσάκαλη και στην ευρωπαϊκή (EFFoST) o κύριος Θωμάς Ζαφειριάδης.

Τέλος το συμβούλιο έλαβε τις εξής αποφάσεις:

1.Να συνεδριάζει τακτικά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου,Ιουνίου,Σεπτεμβρίου,Δεκεμβρίου

2.Τα μέλη της διοίκησης να επισκευτούν τις σχολές επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων σε όλη την Ελλάδα προκειμένου οι φοιτητές να ενημερωθούν για το ρόλο τους Τεχνολόγου Τροφίμων στην αγορά εργασίας, αρχής γενομένης απ την σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Πελοποννήσου στην Καλαμάτα στις αρχές Μαϊου.

3.Να ορίστουν συναντήσεις με οργανωτές εκθέσεων τροφίμων και με εκδοτικούς οργανισμούς προκειμένου να σχεδιαστεί η παρουσία της ένωσης και η οργάνωση  παρουσιάσεων,αρθρογραφίας και επιστημονικών ημερίδων.

4.Να οριστούν συναντήσεις με τους συνδέσμους των βιομηχανιών Ψύχους και ΣΥΒΙΠΥΣ.

5.Να αιτηθούν συναντήσεις με τον πρόεδρο του ΕΦΕΤ και τον Γεν.Γραμματέα του Υπουργείου παραγωγικής ανασυγκρότησης.

6.Να επεξεργαστεί νέο σχέδιο Σ.Σ.Ε και να καλέσει τις εργοδοτικές οργανώσεις του χώρου των τροφίμων σε συλλογικές διαπραγματεύσεις εντός του 2015 ,με στόχο την υπογραφή νέας σύμβασης για τα μέλη της ένωσης.

7.Να διευρύνει τα κανάλια επικοινωνίας με την κοινωνία σε θέματα διατροφής και να επικοινωνεί με όλα τα μέσα που διαθέτει τον ρόλο του τεχνολόγου τροφίμων στην προάσπιση της υγείας των Ελλήνων πολιτών.

8.Να ιδρύσει Κέντρο Δια Βίου Μάθησης για την συστηματική εκπαίδευση των μελών και όλων των ενδιαφερομένων με στόχο να παράσχει υψηλού επιπέδου σεμιναριακή κατάρτηση.

9.Να υποστηρίξει το συνέδριο 4th International Conference and Exhibition on Food Processing & Technology

August 10-12, 2015 London, UK ,καθώς και το προσυνέδριό του 2-3 Ιουνίου στο ΤΕΙ Αθήνας.

10.Στο τέλος του έτους να συγκαλέσει γενική καταστατική συνέλευση με στόχο την διεύρυνση του ρόλου της ένωσης.

Η Γενική Γραμματέας

Μαρίνα Πούλιου