- Π.Ε.Τ.Ε.Τ. - https://petet.org.gr/pages -

Η ΠΕΤΕΤ υποστηρίζει το 29th EFFoST International Conference στην Αθήνα το Νοέμβριο 2015

Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι
η διοίκηση της ΠΕΤΕΤ σας ενημερώνει ότι ως μέλος της EFFoST υποστηρίζει το 29th EFFoST International Conference στην Αθήνα το Νοέμβριο 2015 και εκπροσωπείται στην επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου από το μέλος της,κυρία Ευσταθία Τσάκαλη.
Παρακάτω προωθούμε το μήνυμα του υπευθύνου του συνεδρίου κυρίου Πέτρου Ταούκη.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της επικοινωνίας μας για το σημαντικό για το χώρο των τροφίμων διεθνές συνέδριο 29th EFFoST International Conference [1] στην Αθήνα το Νοέμβριο 2015 ευχαριστούμε για την υποβολή υψηλού επιπέδου εργασιών από ένα σημαντικό αριθμό Ελλήνων συναδέλφων και ενημερώνουμε  ότι η διαδικασία είναι ακόμα ανοικτή για να υποβάλετε και να παρουσιάσετε εργασίες προβάλλοντας και ενισχύοντας την εικόνα του επιστημονικού έργου που εκπονείται στα ελληνικά εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα

 

Dear colleague,

Continuing our communication on the 29th EFFoST International Conference [1] (Athens, 10-12 November 2015) on Food Science Research and Innovation: Delivering sustainable solutions to the global economy and society, I am contacting you to draw your attention that the abstract submission is still in progress and extended for 15 more days.          If you are among the many contributors that have submitted their presentations you can still amend your submission or add a new one. We thank you for being part in this exceptional international response of high scientific quality based on which an excellent program is being developed.  If you have not sent your contribution, I encourage you to do so in the next few days and join the prominent participants from all the Food related fields.

As prospective participant you are welcome to contribute ideas on topics and sessions that will enhance the excellence of the scientific program expected to comprise 200 oral papers in 25 plenary and thematic oral sessions, and more high quality poster presentations. We are looking forward to receiving your input and your work. For complete conference details visit www.effostconference.com [1]. Abstracts submission is by May 29, 2015. Abstracts for oral and poster presentations are invited.

You will be receiving pertinent announcements and reminders from Elsevier but for any inquiries or suggestions you might want to address please contact us directly.

With cordially regards,

Petros Taoukis

Conference Chair

taoukis@chemeng.ntua.gr [2]; effost2015@chemeng.ntua.gr [3]

*Please also note: The 2015 International Nonthermal Processing Workshop [4], sponsored by EFFoST and the IFT Nonthemal Processing Division, will join the 29th EFFoST International Conference on the 12th of November, 2015 and will run until the 13th of November.

Dr. Petros Taoukis Professor National Technical University of Athens School of Chemical Engineering Division IV- Product and Process Development Laboratory of Food Chemistry and Technology Iroon Polytechniou 5, 15780 ATHENS, GREECE tel. +30-210-7723171 [5],  FAX  +30-210-7723163 [6] e-mail: taoukis@chemeng.ntua.gr [2]

 

Ιωάννης Σμαρνάκης

        Πρόεδρος