- Π.Ε.Τ.Ε.Τ. - https://petet.org.gr/pages -

Εσπερίδα της ΠΕΤΕΤ σχετικώς με την θέση και τις προοπτικές του Τεχνολόγου Τροφίμων στην αγοράς εργασίας

Ανακοινώνουμε ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  σε συνεργασία με το ΚΔΒΜ2 της Σιβιτανιδείου σχολής, με θέμα:

«Τεχνολόγοι Τροφίμων στην αγορά εργασίας,τάσεις και προοπτικές »

Η εκδήλωση θα λαβει χώρα στην Σιβιτανίδειο σχολή ,Αίθουσα Εκδηλώσεων την Πέμπτη  28/01/2016, ώρα 17.00-20.00Είσοδος ελεύθερη

Ακολουθεί το πλήρες πρόγραμμα της εσπέρίδας.  1601 Προγραμμα Εσπεριδας ΠΕΤΕΤ [1]

Η γραμματεία της Π.Ε.ΤΕ.Τ.