- Π.Ε.Τ.Ε.Τ. - https://petet.org.gr/pages -

Εργασία του κυρίου Μαράκη στελέχους του Ε.Φ.Ε.Τ. για την στρατηγική μείωσης του αλατιού

Δημοσιεύουμε εργασία του κυρίου Μαράκη στελέχους του Ε.Φ.Ε.Τ. για την στρατηγική μείωσης του αλατιού, από την ομιλία του στην επιστημονική ημερίδα της Π.Ε.ΤΕ.Τ. κατά την 15η ΑΡΤΟΖΑ.

Marakis-ΑΡΤΟΖΑ2017 Στρατηγική του ΕΦΕΤ για τη μείωση πρόσληψης αλατιού [1]

Γραμματεία Π.Ε.ΤΕ.Τ.