- Π.Ε.Τ.Ε.Τ. - https://petet.org.gr/pages -

Ενημέρωση από τον ΕΦΕΤ, σχετικά με την πρόσληψη αλατιού σε δείγμα υγιών ενηλίκων στη Βόρεια Ελλάδα

Αγαπητοί συνάδελφοι και συνεργάτες σας ενημερώνουμε ότι από τον ΕΦΕΤ εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση :

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε και δημοσιεύτηκε η πρώτη μελέτη εκτίμησης της
πρόσληψης αλατιού σε δείγμα 252 υγιών ενηλίκων στη Βόρεια Ελλάδα. Η μεθοδολογία
που ακολουθήθηκε για την εκτίμηση της πρόσληψης αλατιού βασίστηκε σε συλλογή
ούρων 24ώρου και εκτίμηση της απέκκρισης νατρίου στα ούρα (προκειμένου να
συνεκτιμηθεί η συνεισφορά της ποσότητας αλατιού που προστίθεται στο μαγείρεμα και
στο πιάτο, με εκείνη που υπάρχει στα επεξεργασμένα τρόφιμα).
Σύμφωνα με τη μελέτη, η εκτιμώμενη ημερήσια πρόσληψη αλατιού είναι 10,7g, με
τους άντρες να καταναλώνουν περισσότερο αλάτι από ότι οι γυναίκες. Παράλληλα
αξιολογήθηκε η ημερήσια πρόσληψη καλίου και υπολογίστηκε ο λόγος Νa/K, ο οποίος
θεωρείται από πολλούς επιστήμονες, πιο σημαντικός για την καρδιαγγειακή υγεία, από
ότι η πρόσληψη νατρίου ή η πρόσληψη καλίου μεμονωμένα. υστυχώς μόνο το 2,8%
του δείγματος είχε τιμές Na/K σύμφωνες με τη σύσταση του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας.
Όπως γνωρίζετε, το ΔΣ του ΕΦΕΤ ενέκρινε τη Στρατηγική Μείωσης Αλατιού 2016-2020
τον Μάρτιο του 2016 http://www.efet.gr/images/efet_res/docs/nutrition/stratigiki_meiosis_alatiou.pdf,
βασικός πυλώνας της οποίας είναι η συλλογή δεδομένων. Παρόλο που δεν συλλέχτηκαν
στοιχεία αναφορικά με την πρόσληψη αλατιού σε εθνικά αντιπροσωπευτικό δείγμα του
πληθυσμού, τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής αποτελούν μία σοβαρή ένδειξη ότι η
κατανάλωση αλατιού παραμένει υψηλή και μακριά από το στόχο του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγεία (ο οποίος είναι <5g ημερησίως για τους ενήλικες).

Η μελέτη αυτή δημοσιεύτηκε στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Nutrients
(επισυναπτόμενο αρχείο) και παρουσιάστηκε στην τελευταία σύσκεψη του ικτύου
ράσεων Μείωσης Αλατιού του Περιφερειακού Γραφείου του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας στην Ευρώπη.

Για να διαβάσετε την μελέτη πατήστε :  Sodium Potassium Intake N Greece 2017 – nutrients [1]

Γραμματεία ΠΕΤΕΤ