- Π.Ε.Τ.Ε.Τ. - https://petet.org.gr/pages -

Ανακοίνωση του Ε.Φ.Ε.Τ. σχετικά με τα δημοσιεύματα για νοθευμένα και ακατάλληλα τρόφιμα

Ανακοίνωση του Ε.Φ.Ε.Τ. σχετικά με τα δημοσιεύματα για νοθευμένα και ακατάλληλα τρόφιμα EFET-18-10-2017 [1]

 

Γραμματεία  Π.Ε.ΤΕ.Τ.