- Π.Ε.Τ.Ε.Τ. - https://petet.org.gr/pages -

‘Αρθρο από την ομιλία του συναδελφου Δρς Βασίλη Αθανασιάδη , στην ημερίδα της ΠΕΤΕΤ, Chem 2017&EcolInk

‘Άρθρο από την ομιλία του  συναδέλφου Δρς Βασίλη Αθανασιάδη , στην ημερίδα της Π.Ε.ΤΕ.Τ. Chem 2017&EcolInk .

“Εξαιρετικά αποδοτική εκχύλιση πολυφαινολών από φύλλα ελιάς (Οlea europaea) με βαθέως εύτηκτο διαλύτη χρησιμοποιώντας μεθυλ-β-κυκλοδεξτρίνη ”

Για να διαβάσετε το άρθρο πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο

Chem-Ecolink 2017 (V. Athanasiadis) [1]