- Π.Ε.Τ.Ε.Τ. - https://petet.org.gr/pages -

Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην δημόσια υγεία από την σχολή δημόσιας υγείας.

Από την Εθνική σχολή δημόσιας υγείας  ανακοινώθηκε  νέο μεταπτυχιακό δίπλωμα στην δημόσια υγεία .

Ακολουθεί η προκήρυξη. 1046 ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ [1]

Γραμματεία ΠΕΤΕΤ