- Π.Ε.Τ.Ε.Τ. - https://petet.org.gr/pages -

Επιστημονική Ημερίδα Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Θεσσαλίας-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Η Π.Ε.ΤΕ.Τ. υποστηρίζει την Επιστημονική Ημερίδα Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Θεσσαλίας- ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ  ΚΑΙ  ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ  ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ακολουθεί το πρόγραμμα της ημερίδας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ _ΤΕΛΙΚΟ_ [1]