- Π.Ε.Τ.Ε.Τ. - https://petet.org.gr/pages -

Σύγκλιση του νέου ΚΔΣ της ΠΕΤΕΤ μετά τις εκλογές 31/3/2019

Σήμερα, Σάββατο 6/4/2019 και ώρα 18.00 πραγματοποιήθηκε η 1η συνεδρίαση του ΚΔΣ μετά από τις αρχαιρεσίες 31/3/2019, περιόδου 2019-2020, στα γραφεία της ένωσης Βερανζέρου 15,στην Αθήνα .

Το συμβούλιο συγκάλεσε ο πλειοψηφών σύμβουλος Ιωάννης Σμαρνάκης όπως το άρθρο 24,παράγραφος 2β του καταστατικού, ορίζει. Παρόντες ήταν οι εννέα πρώτοι σε σταυρούς σύμβουλοι (με βάσει το πρακτικό 190405_1 της ΚΕΕ των αρχαιρεσιών 31/3/2019.) Η σύμβουλος Μαρία Τρίμα, ισοψηφούσα στην ένατη θέση παραιτήθηκε υπέρ της Ελενης Σακαρέλη.

Αναλυτικά ανά θέμα, μετά την υποβολή των προτάσεων και τις ψηφοφορίες το συμβούλιο αποφάσισε :

1.Εκλογή προεδρείου

Πρόεδρος εκλέχθηκε ο Ιωάννης Σμαρνάκης-Ομόφωνα

Αντιπρόεδρος  εκλέχθηκε ο Μιχαήλ Ορεστίδης-Ομόφωνα

Γεν. Γραμματέας εκλέχθηκε ο Παναγιώτης Μανιατέας- Ομόφωνα

Ταμίας εκλέχθηκε η Ελευθερία Ευδαίμων- Oμόφωνα

Ειδικός Γραμματέας εκλέχθηκε η Μηλένα Μαργέλη-. Ομόφωνα

Μέλη: Νικόλαος Γκιώνης, Ηλίας Αλεξίου, Μαρίνα Πούλιου,  Ελένη Σακαρέλη

2.Προγραμματισμός συνεδριάσεων

Πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε τετραμήνου. Αρχή Απρίλιος 2019 Ομόφωνα

3.Λειτουργία επιτροπών Ομόφωνα

Επιστημονική επιτροπή-Υπεύθυνος: Γκιώνης Νικόλαος

Μέλη: Τσάκαλη Ευσταθία, Πούλιου Μαρίνα, Σουλιώτης Ανδρέας.

Επιτροπή δημοσίου τομέα:
Υπεύθυνος: Ηλίας Αλεξίου,

Μέλη: Μιχάλης Μαυρούλιας ,Αλεξάνδρα Τσελέπη

Οικονομική επιτροπή: Ευδαίμων-Μαργέλη-Παυλοπούλου -Βλάχου

5.Εκπροσώπηση σε διεθνείς οργανισμούς-Ομόφωνα

Ο πρόεδρος Ιωάννης Σμαρνάκης πρότεινε και το συμβούλιο αποδέχθηκε να κρατήσουν την εκπροσώπηση στην Διεθνή ένωση τεχνολόγων τροφίμων (IUFoST) η Ευσταθία Τσάκαληκαι στην ευρωπαϊκή (EFFoST) o Νικόλαος Γκιώνης.

Μηλένα Μαργέλη

Ειδική Γραμματέας