- Π.Ε.Τ.Ε.Τ. - https://petet.org.gr/pages -

Ομιλίες στελεχών Π.Ε.Τ.Ε.Τ. στο 5ο συνέδριο ασφάλειας τροφίμων από την Boussias Comunications

Η ΠΕΤΕΤ συμμετέχει και υποστηρίζει τις σημαντικότερες εκδηλώσεις του τομέα τροφίμων στην Ελλάδα.Στο 5ο συνέδριο ασφάλειας τροφίμων το οποίο οργανώθηκε από την Boussias Comunications στο Μαρούσι Center Πέμπτη 20/6, ο πρόεδρος της ένωσης ΙωάννηςΣμαρνάκης 
μίλησε με θέμα  ” Ασφάλεια τροφίμων ως ευκαιρία για καινοτομία στη βιομηχανία τροφίμων ” καθώς και ο υπεύθυνος της επιστημονικής επιτροπής μας Νικόλαος Γκιώνης με θέμα “Environmental monitoring programs in food industry ” .