- Π.Ε.Τ.Ε.Τ. - https://petet.org.gr/pages -

Υπομνήματα Π.Ε.Τ.Ε.Τ. για τις αναθέσεις εκπαιδευτικών σε ΕΠΑΣ και ΕΕΕΚ 2019-2020

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ
με την ευκαιρία έναρξης της νέας εκπαιδευτικής χρονιάς καταθέτουμε δύο υπομνήματα με τις θέσεις μας για τις αναθέσεις εκπαιδευτικών.

1. «Οργανικές θέσεις του Κλάδου ΠΕ 88.04 στην Ειδική Αγωγή και στα ΕΕΕΕΚ»

2. “Ειδικότητα Μαγειρικής Τέχνης: Αναγκαιότητα τροποποίησης ανάθεσης διδασκαλίας μαθημάτων στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ “
Γραμματεία ΠΕΤΕΤ