- Π.Ε.Τ.Ε.Τ. - https://petet.org.gr/pages -

Διαδυκτιακό σεμινάριο με θέμα: 1.EFSA Πως λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας τροφίμων 2. RASFF τι είναι το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης.

Ο τομέας κατάρτισης και επικοινωνίας της ΠΕΤΕΤ οργανώνει Διαδυκτιακό σεμινάριο με θέμα:

1.EFSA Πως λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας τροφίμων

2. RASFF τι είναι το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης.

Εισηγητής ο σύνάδελφος Στυλιάνος Κουλούρης ,Στέλεχος Επιστημονικής Συνεργασίας, Ευρωπαική Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων.
Σάββατο 28/11 ,ώρα 11.00-14.00 μέσω της πλατφόρμας ZOOM.

Οι συμμετέχοντες θα ειδοποιηθούν κατ’ ευθείαν από τον εισηγητή με e-mail.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και απόλυτη προτεραιότητα έχουν τα ενεργά μέλη της ένωσης. Δηλώσεις συμμετοχής petetinfo@gmail.com