- Π.Ε.Τ.Ε.Τ. - https://petet.org.gr/pages -

Διαδυκτιακό σεμινάριο με θέμα κανονισμός 1333/2008 για τα πρόσθετα τροφίμων

** Οι θέσεις του σεμιναρίου έχουν υπερκαλυθφεί παρακαλώ να σταματησετε τις αιτήσεις. Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν με e-mail από τον εισηγητή ,στο οποίο θα φαίνεται ο σύνδεσμος καθώς και οδηγίες για την παρακολούθηση

Ο τομέας κατάρτισης και επικοινωνίας της ΠΕΤΕΤ αναγγέλει 4ο διαδυκτιακό σεμινάριο για μέλη ΠΕΤΕΤ. μέσω της πλατφόρμας zoom.

Η προσαρμογή μας στις συνθήκες της πανδημίας είναι απαραίτητη, ώστε να προσφέρουμε γνώσεις στους συναδέφλους με ασφάλεια και το κύρος της ένωσης.

Εισηγητής είναι το μέλος της διοίκησης Ηλίας Αλεξίου έμπειρος Ελεγχτής της Περιφέρειας Αττικής.

Σαββατο 20/02/2021 από 18.00-21.30 μέσω της πλατφόρμας zoom. (Οι συμμετέχοντες θα λάβουν σχετικές οδηγίες)

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και οι θέσεις 30, οπότε θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Αιτήσεις με mail στο petetinfo@gmail.com

Γραμματεία ΠΕΤΕΤ