- Π.Ε.Τ.Ε.Τ. - https://petet.org.gr/pages -

Νέο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο (Κ.Δ.Σ.) της ΠΕΤΕΤ μετά τις εκλογές 20/6/2021.

  Σήμερα, Τρίτη 29/6/2021 και ώρα 18.30 πραγματοποιήθηκε η 1η συνεδρίαση του Κ.Δ.Σ. μετά από τις αρχαιρεσίες 30/6/2021, περιόδου 2021-2022, στα γραφεία της ένωσης Βερανζέρου 15,στην Αθήνα .

Το συμβούλιο συγκάλεσε ο πλειοψηφών σύμβουλος Ιωάννης Σμαρνάκης όπως το άρθρο 24,παράγραφος 2β του καταστατικού, ορίζει. Παρόντες ήταν οι εννέα πρώτοι σε σταυρούς σύμβουλοι (με βάσει το πρακτικό 210620_1 της Κ.Ε.Ε. των αρχαιρεσιών 30/6/21.)

Αναλυτικά ανά θέμα, μετά την υποβολή των προτάσεων και τις ψηφοφορίες το συμβούλιο αποφάσισε :

1.Εκλογή προεδρείου

Πρόεδρος εκλέχθηκε ο Ιωάννης Σμαρνάκης-Ομόφωνα

Αντιπρόεδρος εκλέχθηκε ο Ηλίας Αλεξίου-Ομόφωνα

Γεν. Γραμματέας εκλέχθηκε ο Παναγιώτης Μανιατέας- Ομόφωνα

Ταμίας εκλέχθηκε η Ελευθερία Ευδαίμων- Ομόφωνα

Ειδικός Γραμματέας εκλέχθηκε η Μηλένα Μαργέλη-. Ομόφωνα

Μέλη: Μιχαήλ Ορεστίδης, Νικόλαος Γκιώνης,  Ελένη Σακαρέλη, Παναγιώτα Βλάχου.

2.Προγραμματισμός συνεδριάσεων

Πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε τετραμήνου. Επόμενο Σεπτέμβριος 2021 Ομόφωνα

3.Λειτουργία επιτροπών-Ομόφωνα

Επιστημονική επιτροπή-Υπεύθυνος: Γκιώνης Νικόλαος Μέλη: Σουλιώτης Ανδρέας, Σταθόπουλος Κωνσταντίνος, Καναβούρας Αντώνιος, Γιόγιος Ιωάννης

Επιτροπή δημοσίου τομέα: Υπεύθυνος: Ηλίας Αλεξίου, Μέλη: Μιχάλης Μαυρούλιας ,Αλεξάνδρα Τσελέπη

Οικονομική επιτροπή: Ευδαίμων- Μαργέλη- Παγιατάκη – Βλάχου

5.Εκπροσώπηση σε διεθνείς οργανισμούς-Ομόφωνα

Ο πρόεδρος Ιωάννης Σμαρνάκης πρότεινε και το συμβούλιο αποδέχθηκε να κρατήσουν την εκπροσώπηση στην Διεθνή ένωση τεχνολόγων τροφίμων (IUFoST) η Ευσταθία Τσάκαλη μέχρι τέλος 2021 και στην ευρωπαϊκή (EFFoST) o Νικόλαος Γκιώνης.

Η νέα διοίκηση δεσμεύτηκε να εφαρμόσει με τον καλύτερο τρόπο την στρατηγική επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης των τεχνολόγων τροφίμων με τις παραγωγικές δυνάμεις και την Ελληνική κοινωνία. Παράλληλα ο αγώνας για την υπεράσπιση των θέσεων και την επαγγελματική υπόστασης των μελών μας θα είναι συνεχής.

Μηλένα Μαργέλη

Ειδική Γραμματέας ΠΕΤΕΤ