- Π.Ε.Τ.Ε.Τ. - https://petet.org.gr/pages -

Διαδυκτιακό σεμινάριο με θέμα κανονισμός 1333/2008 για τα πρόσθετα τροφίμων

Ο τομέας κατάρτισης και επικοινωνίας της ΠΕΤΕΤ αναγγέλει 9ο διαδυκτιακό σεμινάριο για μέλη ΠΕΤΕΤ μέσω της πλατφόρμας zoom με θέμα “κανονισμός 1333/2008 για τα πρόσθετα τροφίμων”. Όσοι συνάδελφοι δεν έχουν φύγει διακοπές έχουν την ευκαιρία να καταρτιστούν με ασφάλεια και το κύρος της ένωσης. Εισηγητής είναι ο αντιπρόεδρος της ένωσης Ηλίας Αλεξίου, έμπειρος Ελεγχτής της Περιφέρειας Αττικής.

Τρίτη 27/7/2021 , ώρα 18.00-21.00 Η συμμετοχή είναι δωρεάν με απόλυτη προτεραιότητα στα μέλη ΠΕΤΕΤ ,αριθμός συμμετεχόντων 30.

Δηλώσεις συμμετοχης με e-mail στο petetinfo@gmail.com .

*Παρακαλούμε στα μηνύματα να δηλώνετε την ιδιότητά σας.