- Π.Ε.Τ.Ε.Τ. - https://petet.org.gr/pages -

Αραβο Ελληνικό συνέδριο τροφίμων με την υποστήριξη της ΠΕΤΕΤ

Η Π.Ε.Τ.Ε.Τ. υποστηρίζει το  1ο ΑΡΑΒΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (διαδυκτιακό) -5-6/10/2021 Ακολουθεί ο σύνδεσμος του συνεδρίου για περισσότερες πληροφορίες.

https://s55.mailstudio.gr/admin/temp/temp67/user/768/Food_Conference-General_Outlook-EL.pdf?utm_source=MailingList&utm_medium=email&utm_content=smarnaki%40gmail.com&utm_campaign=Newsletter_23_8_2021_14_9 [2]

[3]