- Π.Ε.Τ.Ε.Τ. - https://petet.org.gr/pages -

Α.Ε.Ι.

Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

 

 

 

Πανεπιστημιακά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (με συναφές αντικείμενο σπουδών)

  • Τμήμα Χημείας, Τομέας Βιομηχανικής Χημείας και Χημείας Τροφίμων (BSc)
  • ΠΜΣ που απονέμει ΜΠΕ στην εξειδίκευση “Χημικές και Βιοχημικές Τεχνολογίες” με κατεύθυνση “Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων”
  • ΔΠΜΣ “Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφή”  με ειδικεύσεις i)Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων, ii)Διατροφή και iii)Διασφάλιση Ποιότητας Τροφίμων.
  • [download id=”16″]

 

Νομοθεσία που διέπει τα Α.Ε.Ι.

i) [download id=”18″]

ii) [download id=”8″]

iii) [download id=”5″]

iv) [download id=”6″]

v)  [download id=”7″]