- Π.Ε.Τ.Ε.Τ. - https://petet.org.gr/pages -

Λειτουργία

Η Π.Ε.ΤΕ.Τ. είναι η επιστημονική – επαγγελματική ένωση και συλλογικό όργανο των Ελλήνων Τεχνολόγων Τροφίμων της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Η δομή του αποτελείται από ένα Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλειο και μια περιφερειακή Διοικούσα Επιτροπή στο παράρτημα  Β. Ελλάδας .