- Π.Ε.Τ.Ε.Τ. - https://petet.org.gr/pages -

Ιστορικό

Στο χώρο αυτό του ιστότοπου της Ένωσης καταγράφονται τα ιστορικά στοιχεία της δημιουργίας και εξέλιξης, αφενός των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και αφετέρου της Πανελλήνιας Ένωσης Τεχνολόγων Τροφίμων.
Τα στοιχεία για την ιστορία των ΤΕΙ έχουν ληφθεί από το διαδίκτυο και συγκεκριμένα από τα γραφόμενα στην Ανασκόπηση της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα” του κ. Κων. Τ. Κολιόπουλου.
Τα στοιχεία για την ιστορία της Ένωσης, συγκεντρώθηκαν από τον κ. Σπύρο Κοντό και αφορούν τα ορόσημα γεγονότα κατά τη λειτουργία της.
Όσοι συνάδελφοι από Αθήνα και Θεσσαλονίκη μπορούν και θέλουν να συμβάλλουν στην καταγραφή αυτή, μπορούν να στείλουν στοιχεία και φωτογραφίες, με e-mail με θέμα: Ιστορία, στην Ένωση.