- Π.Ε.Τ.Ε.Τ. - https://petet.org.gr/pages -

Περιφερειακό Τμ. Αττικής

*Το περιφερειακό τμήμα Αττικής ολοκλήρωσε την θητεία του 28/3/2015. Μετά από εισήγηση του προέδρου του Ιωάννη Σμαρνάκη και επικύρωση από την γενική συνέλευση των μελών της ένωσης ,καταργήθηκε.

Διοικούσα Επιτροπή (2013 – 2014)

 1. Πρόεδρος: Σμαρνάκης Ιωάννης
 2. Αντιπρόεδρος: Κακός Ιωάννης
 3. Γραμματέας:  Πούλιου Μαρίνα
 4. Ταμίας: Τζελά Κατερίνα
 5. Γραμματέας Ειδ.: Γκιώνης Νικόλαος
 6. Μέλος: Τσάκαλη Ευσταθία
 7. Μέλος: Χασανάκος Ιωάννης
 8. Μέλος: Ευδαίμων Ελευθερία
 9. Μέλος: Γιάννου Μαργαρίτα

Αναπληρωματικά Μέλη

 1. Πράσινος Ανδρέας

Εξελεγκτική Επιτροπή

 1. Σουλιώτης Ανδρέας
 2. Αγγελακοπούλου Φανή

 

Διοικούσα Επιτροπή (2011 – 2012)

 1. Πρόεδρος: Κοντός Σπύρος
 2. Αντιπρόεδρος: Χατζηανδρέου Γιώργος
 3. Γραμματέας: Τζελά Κατερίνα
 4. Ταμίας: Πούλιου Μαρίνα
 5. Γραμματέας Ειδ.: Μπακάρας Χάρης
 6. Μέλος: Κακούρου Αναστασία
 7. Μέλος: Μαρούλιας Μιχάλης
 8. Μέλος: Σικόλα Γεωργία
 9. Μέλος: Σινιόσογλου Ιορδάνης

Αναπληρωματικά Μέλη

 1. Μελιάδη Δέσποινα
 2. Πουλιάνα Ευγενία
 3. Παντελίδου Ευαγγελία

Εξελεγκτική Επιτροπή

 1. Πάνου Ανδρέας
 2. Τσιπούρας Κυριάκος