- Π.Ε.Τ.Ε.Τ. - https://petet.org.gr/pages -

Δραστηριότητες

Ενημερώνουμε τους αναγνώστες του ιστότοπου ότι, στις σελίδες της ενότητας αυτής θα βρούνε, τις παρούσες και μελλοντικές δραστηριότητες της Ένωσης, μέσα στο εκάστοτε τρέχον έτος. Μετά την παρέλευση του έτους, τα στοιχεία θα βρίσκονται στη “Βιβλιοθήκη” και στις αντίστοιχες ενότητες αυτής.

Επιγραμματικά, η Ένωση δραστηριοποιείται ως ακολούθως:

Η ΠΕΤΕΤ είναι… οι Τεχνολόγοι Τροφίμων,

Είναι παρούσα και ενεργή